Home บทความ ชิคชิค แอปเปิลผลนี้สีอะไร? คำถามที่เพลโตตอบไม่ได้

แอปเปิลผลนี้สีอะไร? คำถามที่เพลโตตอบไม่ได้

5617
0
แนวคิดเพลโต

แอปเปิลผลนี้สีอะไร?
คำถามที่เพลโตตอบไม่ได้

เพลโตให้เหตุผลว่า สีแดงคืออะไร
ในเมื่อลูกแอปเปิลสีแดงในที่สว่าง
กลับกลายเป็นสีดำในความมืด
คนที่ตัวสูงกลับแลดูเตี้ยเมื่ออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่

เราจะรับรู้ความจริงแท้ได้อย่างไร
เมื่อทุกสิ่งล้วนขาดความสมบูรณ์แบบ
เปลี่ยนแปลงและไม่คงที่
เราไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่ตามองเห็นได้

วัตถุจึงไม่ใช่ต้นสายแห่งความรู้
แต่เป็นเพียงทัศนะหรือการคาดเดา
สิ่งที่เรารับรู้ควรเป็นสิ่งสมบูรณ์แบบ
เป็นนิรันดร์และคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

เพลโตเรียกสิ่งสมบูรณ์แบบนั้นว่า “แบบ” (Form)
แอปเปิลที่เราเห็นเป็นเพียงการ
ลอกเลียนมาจาก “แบบ” เท่านั้นเอง

เพลโตจึงไม่อาจตอบได้ว่าสีที่แท้จริง
ของแอปเปิลผลนี้เป็นสีอะไร
จนกว่าเราจะรับรู้ถึง “แบบ” ของแอปเปิล

เพลโตเป็นนักปรัชญาสัจนิยมรุ่นแรก
ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดสูงสุดของโลก

เรียบเรียงมาจาก
หนังสือ 50 big ideas you really need to know

By admin ลูน่า

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here