Home สื่อการสอน ปรัชญาทั่วไป ความแตกต่างระหว่าง ปรัชญากับศาสนา

ความแตกต่างระหว่าง ปรัชญากับศาสนา

24882
0

คู่ปรับของปรัชญาคืออะไร?
ศรัทธากับเหตุผลอะไรสำคัญกว่ากัน?
………………………….
บ่อเกิดของปรัชญาคือความสงสัย
เมื่อเราสงสัยเราจึง
แสวงหาคำตอบด้วยการตั้งคำถาม
พวกนักปรัชญาไม่เบื่อที่จะตั้งคำถาม
เขาตั้งคำถามไปซะกับทุกเรื่อง
ตั้งแต่เรื่องไกลตัว ใกล้ตัว
บางเรื่องไม่น่าถามก็ยังถาม
พวกนักปรัชญาไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆค่ะ
…………………………
บ่อเกิดของศาสนาคือความกลัว
วิธีขจัดความกลัวคือความชัดเจน
เหมือนเราอยู่ในห้องมืดๆ เรากลัว
พอมีใครมาเปิดไฟ เราก็หายกลัวทันที
ศาสนาจึงให้คำตอบกับเรื่องที่เราไม่รู้
ได้ทั้งหมด เป็นคำตอบเบ็ดเสร็จ
แบบว่าเชื่อไปก่อนนะ เดี๋ยวชีวิตจะดีเอง
……………………………
ศาสนากับปรัชญาจึงเป็นคู่ปรับอันทรงอิทธิพล
ก่อให้เกิดมุมมองใหม่ที่ต่างออกไปบนโลกใบนี้
ศาสนาจึงเป็นคู่ปรับที่ขาดไม่ได้ของปรัชญาค่ะ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ความแตกต่างระหว่าง ปรัชญากับศาสนา
1. ศาสนานั้นมีคำตอบที่แน่นอนว่า หลักแห่งความรู้ และความจริงนั้นเป็นอย่างไร ส่วนปรัชญา ไม่มีคำตอบที่แน่นอนเด็ดขาดว่า หลักแห่งความรู้ และความจริงนั้นเป็นอย่างไร
2. ศาสนาจะยกย่องผู้เสนอความคิดทางศาสนาว่าเป็นผู้ค้นพบหลักแห่งความรู้และความ จริง และมีฐานะเป็น ศาสดา ส่วนปรัชญา ไม่ได้ยกย่องผู้เสนอความคิดทางปรัชญาว่าเป็น ศาสดาแต่ยกย่องในฐานะผู้ริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ ในการอธิบายหลักแห่งความรู้และความจริง
3. ศาสนา เห็นว่าวิธีเดียวที่จะเข้าถึงหลักแห่งความรู้ และความจริง นั่นคือ ความศรัทธาเนื้อหาของศาสนาจึงมีทั้งส่วนที่เข้าถึงด้วยเหตุผลและส่วนที่เป็น ปาฏิหาริย์ ส่วนปรัชญามีความเห็นแตกต่างออกไปในเรื่องวิธีที่จะเข้าถึงหลักแห่ง ความรู้และความจริง
4. ศาสนา กำหนดให้มี พิธีกรรม หลักปฏิบัติที่บุคคลผู้เชื่อในศาสนานั้นๆ จะต้องประพฤติปฏิบัติเหมือนกัน ส่วนปรัชญานั้นจะไม่มีข้อกำหนดเรื่องพิธีกรรมหรือวัตรปฏิบัติ

How to download file

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here