Home สื่อการสอน ปรัชญาอัตถิภาวนิยม อัตถิภาวะ ของมนุษย์ (Human Existence)

อัตถิภาวะ ของมนุษย์ (Human Existence)

7825
0

อัตถิภาวะ ของมนุษย์

นักปรัชญาอัตถิภาวนิยมให้ความสำคัญต่อ อัตถิภาวะ มากกว่าสารัตถะ สนใจต่อลักษณะของการมีอยู่มากกว่าธรรมชาติ หรือคุณสมบัติที่ทำให้มันเป็นอะไร

สาระสำคัญในมุมมองเรื่องเงื่อนไขความเป็นมนุษย์ของแนวคิดอัตถิภาวนิยม คือ ความคิดเรื่องความไร้แก่นสาร จักรวาลนั้นไร้เหตุผลในแง่ที่ว่าไม่อาจหาคำอธิบายที่มีเหตุผลมารองรับได้ รวมทั้งไม่มีพระเจ้าคอยชี้นำ

ดังนั้น คุณค่าและความหมายในการดำรงอยู่ของมนุษย์จึงมาจากภายในและกำหนดโดยตัวมนุษย์เองทั้งสิ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here