Home สื่อการสอน พุทธศาสนามหายาน แนวคิดเรื่อง “สังฆะ” ของ หมู่บ้านพลัม

แนวคิดเรื่อง “สังฆะ” ของ หมู่บ้านพลัม

3150
0

แนวคิดเรื่อง “สังฆะ” ของ หมู่บ้านพลัม
ท่านติช นัท ฮันห์ เป็นหนึ่งในบุคคลผู้ริเริ่มนำพระพุทธศาสนาออกมาสัมพันธ์กับโลกสมัยใหม่อย่าง มีพลัง ในยามที่บ้านเมืองเกิดศึกสงคราม ท่านเห็นว่าจุดยืนของพระพุทธศาสนามิได้อยู่ที่การสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่จับอาวุธห้ำหั่นกัน หากอยู่ที่การเสนอทางออกอย่างสันติ โดยมีความเมตตาต่อทั้ง ๒ ฝ่าย

ในขณะที่ผู้คนกำลังเดือดร้อนจากภัยสงครามและความยากจน ชาวพุทธไม่ควรเอาแต่นั่งภาวนาหรือแผ่เมตตาอยู่ในที่ของตน หากควรออกไปช่วยเหลือคนเหล่านั้น โดยพร้อมร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับเขา แต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กับปฏิบัติการทางสังคม ก็คือ การเจริญสมาธิภาวนา เพื่อให้จิตบังเกิดความสงบ มีสติ เปี่ยมด้วยกรุณาและมีปัญญากระจ่างแจ้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนอย่างแท้จริง

“สังฆะ” เกิดขึ้นเพื่อ เป็นชุมชนแห่งกัลยาณมิตรที่ประกอบด้วยพุทธบริษัท ๔ ที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรม ขัดเกลาจิตใจของตนด้วยสิกขาบท และการเจริญสติ เป็นดั่งชุมชนที่คล้ายกับครอบครัว มีบรรยากาศของความเป็นพี่น้อง เพื่อนที่อบอุ่น และหวังดีต่อกันอย่างจริงใจ ด้วยความรัก ความเมตตา คอยช่วยเหลือและตักเตือนซึ่งกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

How to download file

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here