Home สื่อการสอน พระพุทธศาสนา อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่ออังกฤษ

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่ออังกฤษ

4053
0

จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาในอังกฤษ
พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่เข้าสู่ประเทศอังกฤษ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2393 โดยนายสเปนเซอร์ อาร์คี ได้พิมพ์หนังสือศาสนจักรแห่งบูรพาทิศออกเผยแพร่ แต่ยังไม่มีผู้สนใจมากนัก

จนกระทั่งเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ เขียนหนังสือประทีปแห่งเอเชียขึ้นและพิมพ์เผยแพร่ใน ปี พ.ศ. 2422 หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจจากชาวอังกฤษและชาวตะวันตกอย่างกว้างขวาง มีสถิติการพิมพ์มากกว่า 150 ครั้ง

เหตุที่ชาวอังกฤษและชาวยุโรปหันมาศึกษาพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาก่อให้เกิดคุณค่าใหม่ในด้านศาสนา คือใช้เหตุและผล พร้อมการปฏิบัติเพื่อหาความจริง
แนวโน้มการศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวยุโรป มีมากขึ้น แต่เน้นไปที่การปฏิบัติกรรมฐาน มากกว่าการสนใจเรื่องพิธีกรรม หรือธรรมเนียมต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here