Home สื่อการสอน พระพุทธศาสนา พระสงฆ์กับการเมือง

พระสงฆ์กับการเมือง

2970
0

การเมือง คือ งานของรัฐหรืองานของแผ่นดิน เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม สร้างสรรค์ประโยชน์สุขของประชาชน โดยเนื้อแท้จึงเป็นสิ่งที่ทั้งดีงามและมีความสำคัญมาก พร้อมกันนั้น ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบ ถึงบุคคลทุกคนในชาติบ้านเมืองนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ การเมืองจึงเกี่ยวข้องกับทุกคน
(พระพรหมคุณาภรณ์)

การเมือง เป็นเรื่องของการแสวงหาอำนาจทางการปกครอง ระดับระดับหนึ่งเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่ม พระสงฆ์ไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์ในสังคม ดังนั้น พระสงฆ์จึงไม่ควรเกี่ยวข้องกับการแสวงหาอำนาจทางการเมืองไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อม

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here