Home สื่อการสอน พระพุทธศาสนา พระสงฆ์กับการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม

พระสงฆ์กับการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม

3156
0

การศึกษาคือรากฐานของพระศาสนา
ความมั่นคงหรือความเจริญของพุทธศาสนา ก็คือความรุ่งเรืองแห่งปัญญา การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ก็ต้องมีการส่งเสริมให้มีการศึกษา ฝึกฝน อบรมบุคคล จนถึงขั้นรู้แจ้งเห็นจริง ขจัดอวิชชา และบรรลุสันติภาพทางใจ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here