Home สื่อการสอน พระพุทธศาสนา ศึกษาผลงานสำคัญของพพระวัลโปละ ราหุละ

ศึกษาผลงานสำคัญของพพระวัลโปละ ราหุละ

3324
0

พระวัลโปละ ราหุละ เกิดในปี ๑๙๐๗ ที่เมืองกอลล์ บรรพชาเป็นเณรเมื่ออายุ ๑๓ ปี
จบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยซีลอนในปี ๑๙๕๐
ทำงานค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา

หนังสือพระพุทธเจ้าสอนอะไร what the buddha taught
ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อกว่า ๕๐ ปี มาแล้ว
เป็นผลงานอันทรงคุณค่ายิ่ง เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลก
มีลีลาการเขียนที่งดงาม ละเมียดละไม น่าอ่าน แฝงไว้ด้วยพลังอย่างลึกซึ้ง
ทำเนื้อหาธรรมะที่ลุ่มลึกยากแก่การทำความเข้าใจ ให้กลับกลายเป็นบทร้อยกรองที่ “อ่านสนุก”

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here