Home สื่อการสอน ปรัชญาจีน วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเม่งจื๊อ

วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาเม่งจื๊อ

6618
0

ปรัชญาเม่งจื๊อ

ปรัชญาของขงจื๊อได้รับการขยายความและรุ่งเรืองยิ่งขึ้นโดยเม่งจื๊อ
เม่งจื๊อได้รวบรวมคำสอนของขงจื๊อ เรียกว่า “หนังสือประมวลคำสั่งสอนของขงจื๊อ” (ลุนยู)
เม่งจื๊อเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการพูดที่จับใจ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และมีสติปัญญาอันลึกซึ้ง เป็นบุคคลที่เผยแพร่คำสอนของขงจื๊อออกไปอย่างกว้างขวาง และโจมตีคำสอนที่บิดเบือนไปจากปรัชญาของขงจื๊อด้วย ได้รับยกย่องว่า เป็นนักปรัชญาจีนคนที่สำคัญที่สุดรองลงไปจากขงจื๊อ >> ปรมาจารย์คนที่สอง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

How to download file

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here