Home สื่อการสอน ปรัชญาจีน วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาบั๊คจื๊อ (ม่อจื๊อ)

วิชาปรัชญาจีน ตอน ปรัชญาบั๊คจื๊อ (ม่อจื๊อ)

6775
0

บั๊คจื๊อ หรือ ม่อจื๊อ เป็นนักปรัชญาจีนคนแรกที่ต่อต้านแนวความคิดของขงจื๊อ

>> เขาเรียนปรัชญาของขงจื๊อจนทะลุปรุโปร่ง แต่ไม่เห็นด้วยกับหลักการใหญ่ของขงจื๊อหลายข้อ
บั๊กจื๊อออกมาประกาศตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิ สั่งสอนปรัชญาใน ทัศนะ ของเขาเองแก่ประชาชน

ลัทธิของเขาเป็นรูปแบบของสถาบัน สาวกอยู่ในระเบียบ วินัย อันเดียวกัน เชื่อฟัง มีทิฏฐิและปฏิปทาร่วมกัน
ตำแหน่งเจ้าลัทธิมีการสืบสายสันตติวงศ์ เรียกว่า “กื้อจื๊อ” แปลว่า “มหาคุรุ”
บั๊คจื๊อ เป็นคนบูชาอุดมคติของตน >> ไม่ยอมขายอุดมคติ เพื่อลาภยศ เงินทอง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

How to download file

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here