Home สื่อการสอน พุทธศาสนามหายาน อัคคิวัจฉโคตตสูตร บ่อเกิดแนวคิดมหายาน

อัคคิวัจฉโคตตสูตร บ่อเกิดแนวคิดมหายาน

3165
0

ถ้ามีเชื้อไฟอยู่ ไฟก็ลุกไหม้ เมื่อเชื้อหมดไป ไฟก็ดับ
พระอรหันต์ท่าน “ดับสนิท” เหมือนไฟดับ

จากอุปมานี้เอง มหายานนำเอามาคิดในแง่อภิปรัชญา จนได้คำตอบว่า ไฟที่ดับไปแล้วยังคงอยู่ (Exist) ฉันใด พระอรหันต์ดับไปแล้วก็ตอบได้เหมือนกันว่า คงอยู่ เพราะเหตุนี้ ฝ่ายมหายานจึงบัญญัติความคิดเรื่อง ตรีกาย เชื่อว่าพระพุทธเจ้านิรันดร ขึ้น เป็นการพัฒนาการเลยเส้นเดิมของเถรวาท

ดาวน์โหลดไฟล์

How to download file

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here