Home สื่อการสอน พุทธศาสนามหายาน นิกายโยคาจาร

นิกายโยคาจาร

4276
0

จิตเท่านั้นที่เป็นจริง สิ่งอื่นนอกเหนือจากจิตเป็นเพียงมายา ไม่ใช่สิ่งจริงแท้ เป็นเพียงภาพสะท้อนหรืออาการ กิริยาของจิตเท่านั้น วัตถุภายนอกไม่อาจจะพิสูจน์ได้ เพราะวัตถุภายนอกเป็นเพียงมายาจากดวงจิต มีอยู่เป็นอยู่เพราะการคิดของจิตเท่านั้น

จิตจึงเป็นสารัตถะของสรรพสิ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

How to download file

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here