Home สื่อการสอน พระพุทธศาสนา แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมของผู้สูงวัย

แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมของผู้สูงวัย

3494
0

หลักพุทธธรรมสำหรับผู้สูงอายุ

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคนิคการแพทย์ เป็นเหตุให้อัตราการเกิดมากกว่าการตาย จึงทำให้โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนสูงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้กำลังนำไปสู่ภาวะ ที่เรียกว่า“ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (Population Aging )

ผู้สูงอายุจำนวนที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้กำลังประสพปัญหาหลายด้านตั้งแต่ ด้านสุขภาพ การต้องพลัดพรากเมื่อสามีหรือภรรยาตายจากกัน และต้องต่อสู้กับความเหงาและสภาพการอยู่คนเดียว ผู้สูงอายุบางรายเกิดความท้อแท้สิ้นหวังที่ทำให้ตนเองต้องเป็นภาระกับลูกๆ ที่มีรายได้หาเลี้ยงตนเองก็ยังไม่พอเพียง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here