Home สื่อการสอน ปรัชญาทั่วไป ปรัชญาทั่วไป ตอน ทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)

ปรัชญาทั่วไป ตอน ทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)

4696
0

ปรัชญาทั่วไป ตอนทฤษฎีความรู้ (ญาณวิทยา)

  • มนุษย์รู้ความจริงได้อย่างไร?
  • มนุษย์รู้อะไร?
  • มนุษย์รู้ได้อย่างไร?

นักปรัชญาต้องการความเข้าใจที่ชัดเจนของคำว่า “รู้” (To Know) ว่าเรารู้อะไรบางอย่างนั้น เรารู้อย่างไร?
วิธีการแสวงหาความรู้แบบใดที่จะให้ความรู้ที่แท้จริงกับเราได้?

ดาวน์โหลไฟล์ที่นี่

How to download file

The Meaning of Knowledge

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here