Home สื่อการสอน ปรัชญาอัตถิภาวนิยม ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)

ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)

16835
0
ฌอง ปอล ซาร์ต

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต แอดมินสรุปมาให้เพื่อนๆ ที่สนใจค่ะ

มนุษย์ทั้งโลกมีภาวะเหมือนกัน คือ ไม่มีสารัตถะ มีแต่ภาวะเสรี จึงอยู่ในความรับผิดชอบของทุกคนที่จะให้คนแต่ละคนมีเสรีภาพอย่างแท้จริง

คนควรหันมาสำรวจความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองว่าต้องการอะไร แล้วตัดสินใจทำสิ่งนั้นให้กับตัวเอง

ชีวิตของมนุษย์ไร้สาระ ประหลาด หรือ หาเหตุผลไม่ได้ (Absurdity)

ทำไมเสรีภาพจึงกลายเป็นคำสาปของมนุษย์ไปได้นะ

การหลอกตัวเอง (Bad faith) คืออะไรกันหล่ะ

เข้าไปอ่านเล่นๆ กันได้เลยจ้า

สื่อการเรียนรู้ ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต

ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre

>>คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

PHILOSOPHY – Sartre

John Paul Sartre and the Existential Choice