Home สื่อการสอน พระพุทธศาสนา การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาในการทำงานจิตอาสา

การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาในการทำงานจิตอาสา

3062
0

การเป็นอาสาสมัคร จึงเป็นการพาตนมาเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาตนควบคู่ไปกับการช่วยเหลือ เกื้อกูลผู้อื่น ….การเป็นอาสาสมัครจึงไม่ควรจำกัดอยู่ที่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต แต่เป็นงานที่ทุกคนควรทำจนกว่าจะหมดลมหายใจ เนื้อแท้ของการเป็นอาสาสมัครนั้นอยู่ที่จิตใจ คือมี “จิตอาสา” ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น หรือนึกถึงส่วนรวม เราจำต้องตระหนักอยู่เสมอว่า “อาสาสมัคร” นั้นไม่ใช่เป็นอาชีพ หากคือสำนึกที่สมควรมีอยู่คู่กับความเป็นมนุษย์ของเราจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here