Home สื่อการสอน ธรรมะภาคปฏิบัติ บทที่ ๒ กรรมฐานและบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน

บทที่ ๒ กรรมฐานและบุรพกิจของการปฏิบัติกรรมฐาน

5277
0

กรรมฐาน หมายถึง ที่ตั้งแห่งการงาน อารมณ์เป็นที่ตั้งของการงานทางใจ หลักการฝึกหัดอบรมใจให้หลุดพ้นจากอำนาจของความทุกข์ อุบายวิธีสำหรับฝึกหัดอบรมใจ แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

How to download file

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here